Pronajímáte byt sami? Nejčastější problémy, které vás mohou postihnout

23. února 2024

Když se rozhodnete spravovat pronájem sami, bez pomoci realitní agentury nebo správcovské firmy, můžete se setkat s celou řadou problémů. 


Zde jsou některé z nejčastějších výzev, se kterými se můžete jako pronajímatel potýkat: 

1. Neplatič 

Jedním z nejzávažnějších problémů je nájemník, který opakovaně neplatí nájem včas nebo vůbec. To může vést k finančním ztrátám a složitému procesu vymáhání dluhů nebo vypovězení nájemní smlouvy. 

2. Poškození bytu nájemníkem 

Dalším běžným problémem je, když nájemníci poškodí byt, ať už z nedbalosti nebo úmyslně. Opravy mohou být nákladné a časově náročné, a někdy se stává, že kauce nepokryje veškeré škody. 

3. Neuhrazené dluhy z vyúčtování 

Rozdíly v nákladech na energie, vodu a další služby mohou vést k neuhrazeným dluhům, které nájemník před odchodem nezaplatí. 

4. Předání bytu v nevhodném stavu 

Nájemníci mohou byt na konci nájmu předat nevymalovaný, neuklizený a poškozený, což vyžaduje další investice do úklidu a oprav před přijetím nového nájemníka. 

5. Problém s hlukem, kouřením a obtěžováním sousedů 

Nájemníci mohou být zdrojem hluku nebo jiných forem obtěžování, což vede ke stížnostem od sousedů a může poškodit dobré vztahy ve společenství. 

6. Přerušení komunikace 

Nájemník může přestat komunikovat, což ztěžuje řešení jakýchkoli problémů nebo potřeb týkajících se bytu. 

7. Nezaplatí poslední nájem 

Někteří nájemníci se rozhodnou nezaplatit poslední nájem v domnění, že jej zaplatí z kauce, což není v souladu s pravidly pro využití kauce. 

8. Úročení kauce 

Správné nakládání s kaucí a její úročení může být předmětem sporů, pokud nejsou jasně stanoveny podmínky v nájemní smlouvě. 

9. Vydírání od nájemníka 

V extrémních případech může nájemník využít hrozby ohlášení údajných nesrovnalostí cizinecké policii nebo jiným autoritám jako formu vydírání, obvykle v souvislosti s vyúčtováním nebo podmínkami nájmu. 

Jak se vyhnout těmto problémům? 

  • Důkladná kontrola nájemníků: Před podpisem smlouvy proveďte pečlivou kontrolu potenciálních nájemníků. 
  • Jasná nájemní smlouva: Zahrňte do nájemní smlouvy přesné podmínky týkající se platby, údržby bytu a řešení sporů. 
  • Komunikace: Udržujte otevřenou a pravidelnou komunikaci s nájemníky, aby se předešlo nedorozuměním. 
  • Zálohy a kauce: Nastavte adekvátní výši kauce a záloh na energie, aby pokryly možné budoucí náklady. 
  • Pravidelné kontroly: Provádějte pravidelné kontroly stavu bytu (s předchozím souhlasem nájemníka), abyste předešli nebo včas odhalili případné problémy. 

Pronájem bytu přináší své výzvy, ale s předvídavým plánováním a pečlivou správou lze tyto problémy minimalizovat a zabezpečit tak pro obě strany příjemný a výnosný vztah. 

 

Chcete pomoci s nalezením vhodného podnájemníka? Nebo chcete svěřit kompletní správu vaší nemovitosti do profesionálních rukou? Ozvěte se nám, rádi se o váš byt postaráme. 

Více na téma nejčastějších problémů s nájemníky si můžete poslechnout v našem podcastu na YouTube či Spotify

Máte zájem? Nebojte se a dejte vědět